1. امید سلیمانی فرد , ناصر آخوندی , محدثه رمضان زاده , مرتضی گچ پزان , برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازی , مدل سازی پیشرفته ریاضی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰, صفحه ۱۴۶-۱۷۰